Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

AMAHUBO

1.  Sibiziwe nkonyane yezwe weMtshingwa wanqoba amadoda wiyimbube nkosi ikhulile encane. Sibiziwe nkonyane yezwe weMtshingwa wanqoba amadoda wimbube nkosi ikhulile inkosi encane.

2.  Bangango Zulu, u Zulu uyayekile (ubalekile) zisemampondweni babayekile siyoziyanda nango nango nango bangangoZulu babayekile

3.  Zinyane Lembube uyayimema kwandlangamandla Zinyane lembube uyaye wendlandamandla. 

4.  Nangu ethuka amakhosi ingathi uthi uQwabe engathi UZulu. Nangu ethuka akhosi engathi uQwabe engathi UZulu  

5.  Nantu uyengo lwezizwe

6.  Nangu UQwabe kaMalandela

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s