Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

Qwabe

Isibongo sakwaQwabe sivele egameni lenye yamadodana kaMalandela,uQwabe.

AmaQwabe abeNguni, badabukaKwaZulu. Badatshulwa uLuzumana.

Kwabakhona ukungaboni ngaso linye phakathi kukaQwabe nomfowabo omncane uZulu kaMalandela.Ngenxa yalokhu uQwabe ushiyile ikhaya waya kozakhela umuzi wakhe nganeno komfula uMhlathuze ngaphansi kwezintaba zoNgoye.UMuzi wakhe uwuqambe igama elithi ikwaMthandeni ngoba ethi abanye abantu bazomthanda ngoba abozalo lwakhe bengamkhombisanga ukimthanda.
Sanda kakhulu isizwe sikaQwabe kwaze kwadaleka ezinye izibongo ezinjengoGumede,uMnguni,uSimamane,uKhuzwayo,uMakhanya,uGcabashe,noNqetho.

Ngesikhathi kubusa uDingiswayo kaJobe kwaMthethwa,kwaQwabe kwabusa uKhondlo kaMancinci.Ngesikhathi isizwe sakwaQwabe sithutha siyikwakha ngasemfuleni uMvoti sasiholwa nguPhakathwayo kaKhondlo.
Isizwe sakwaQwabe sisekhona endaweni yaseMthandeni osekuyikomkhulu laso siholwa nguMakhosonke V Qwabe..

Izithakazelo zakwaQwabe
Gumede!
Wena kaMalandela kaLuzumana.
Phakathwayo kaKhondlo kaMancinci.
Osidlabehlezi kaPhakathwayo.
Abathi bedlumuntu bemyenga ngendaba!
Bethi dluya kubeyethwe umalokazana kayikhuni sidingida yoyodaba!
Kanti bahl’inz’imbuzi!
Wena kaMalandela ngokulandel’izinkomo zamadoda.
Wena owabuza intaba ngabomu wathi ntabani leya?
Zaphendula icathalala zathi””uNgoye Gumede,uNgoye Phakathwayo””
Wena waseMthandeni. Ezweni loju nezinyosi.
Mpangazitha ozikhangayo!
Khondlo,
Wena kaNjakaba kaSophana.
Meseni kaMusi.
Mkhayiphe kaGodolozi!!
Amazala nkosi lana!!
 
Advertisements