Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

AbakwaKhwela

AbakwaKhwela!!

Abantu bakwaKhwela bangabanye bendlu kaQwabe. Kuthiwa uTotose indodana kaLufutha2 waxabana nabo wase ebashiya wakhwela izintaba wayokwakha komakhelwane bakhe ezintabeni baseMangangeni. Ngoba bakhwela izintaba base benikwa isibongo esisha sakwaKhwela..

EzakwaKhwela zithi!!

Khwela,
Ndulini
Mgabhazi
Sicaku kasosiwa ,
Wasosa uyosilawula!!

Advertisements