Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

Ubukhosi bakaQwabe

Ubukhosi bamaNguni angamaNtungwa endlini kaQwabe 
Umuntu munyama wesizwe samaNguni wokuqala wavela ku Abrahamu (impela yena lona simufunda ebhayibhelini), uAbrahamu wazalisa siqgila sakhe uHagayi owazala uHhamu, wazala uGodongwane, Godongwane wazala uYeye, Yeye waza uNtu, lona banu bagcina sebebizwa ngaye kuthiwa abaka Ntu, kwagcina kuvela igama lithi abantu ngenxa yomukhuba wasendulo yokugwinya ezinye zinhlambu makukhulunywa kuchazwa kuthi abakaNtu.uNtu wazala uLufelunwenja, Lufelunwenja waza uMnguni (Mnguni wokuqala uye lona waba nesizukulwane sahlukana kane sazibiza ngokuthi bangabakaMnguni kwagcina baziwa ngokuthi bangamaNguni, babe sebehlukana ngezigaba noma ngokuzalwa kwabo, kwaphuma abaNguni Ntungwa, amaNguni aseMbo, Amalala, amaDebe, amaThonga amanguni Ntungwa esuka enhla ne Afrika ayeholwa nguLuzumane). Mnguni wazala uQwabe (wokuqala), Qwabe wazala uGumede, Gumede wazala Mnguni (wesibili), Mnguni wazala Luzumane wazala uMalandela, Malandela wazala uZulu noQwabe, Qwabe wazala uSdinane, Sdinane wazala uSmamane, Smamane wazala uLufufutha no Khuzwayo, Lufufutha Mancinci, Mancinci wazala uKhondlo, Khondlo, wazala uPhkathwayo, Nomo, Nqetho, Sophane, godide, Godolozi, Vukubulwane..Ngizoma lana okwamanje. eNdlunkulu yakaQwabe sekhotheme Phakathwayo, kwathatha Godolozi, Godolozi wazala Musi, Musi wazala Meseni, Meseni wazala uMtshingwa, Mtshingwa wazala uMagwaza, Magwaza, wazala makhosini.

Advertisements